Historie - VÍT a VNUK pek&cuk

Přejít na obsah

Historie

Historie našeho pekařského rodu začala v roce 1892, kdy
v domě čp. 77 v Bílé Třemešné otevřela prababička pana Víta pekařství a kroupařství. Peklo se na roštové peci, která byť zazděná i nyní stále stojí na svém místě. Bez veškeré mechanizace byla tato práce velmi náročná. Celá výroba probíhala ručně, od míchání těsta až po pečení ve výše uvedené peci, která se nejdříve vytopila dřevem, následně čistě vymetla a až potom se v ní odpékaly výrobky v následujícím pořadí: chléb potom pečivo a nakonec koláče a vánočky.

Někteří ze zákazníků si přinesli z domu již vytvarované těsto a naše prababička jim jejich výtvory upekla. Chléb a pečivo se rozváželo po okolí na kole, v nůši na zádech.

Na obrázcích si můžete prohlédnout originální reklamní diapozitivy který nechal pan Jaroslav Vít vyrobit. Reklamní diapozitivy dodal Reklamní závod URBAN Vysoké Mýto. Reklamní diapozitivy promítalo kino v naší obci před začátkem představení. Druhý diapozitiv byl určen pro předvánoční čas. Poslední obrázek je upravené logo našeho pekařství,které používáme dnes.

V roce 1939 zakoupil pradědeček na tu dobu nebývalý vynález. Stroj na hnětení těsta! Tento stroj
nám spolu s dřevěnými dížemi fungoval až do roku 2019!
Na začátku roku 2020 jsme tento naprosto bezporuchový stroj předali zpět p.Krönerovi,vnukovi majitele firmy Kröner,
která nám stroj před více jak osmdesáti lety vyrobila v Trutnově.
A pokud vše půjde dobře,tak se s naší ,,hnětačkou" setkáme v plánovaném muzeu pekařského řemesla.

Na přelomu 50. let bylo státem soukromé pekařství zrušeno a převedeno pod spotřební družstvo
Jednota. V roce 1960 byla v naší obci vybudována průmyslová pekárna patřící národnímu podniku Východočeské pekárny a cukrárny, kde se pan Zdeněk Vít stal vedoucím. Na tomto postu působil až do roku 1985, kdy odešel do důchodu. Žádná z jeho dvou dcer v rodinné tradici pekařského řemesla nepokračovala a zdálo se, že naše rodinná tradice skončila. Avšak v roce 1983 nastoupil do pekařského učení jeho vnuk Jaroslav. A od roku 1986 do roku 1991 pracoval ve výše uvedené provozovně.

V roce 1988 začal Obecní úřad (tehdy samozřejmě ještě Místní národní výbor) přemýšlet nad tím, čím by naši obec "zatraktivnil" pro stále větší počet návštěvníků a chalupářů. A padlo rozhodnutí vybudovat v obcí zakoupeném domě čp. 129 výrobnu pekařských a cukrářských výrobků s jejich následným prodejem ve vedlejším domě, kde se vybudovala jedna z prvních kaváren a vináren v okolí. V té době přišel pan Petřík s návrhem vybudovat nad pekařskou výrobnou věžní hodiny. Jeho nápad byl přijat a posléze uskutečněn, a tak po Praze a Olomouci má i Bílá Třemešná svůj malý orloj.

Pekařskou provozovnu uvedl do provozu a řídil i s některými svými stroji ze zrušeného pekařství do roku
1991 pan Zdeněk Vít. V tomto roce nabídl Obecní úřad p.Vítovi možnost odkoupení provozovny a od 1.3.1991 zahájilo svou činnost sdružení Zdeněk Vít a Jaroslav Šáfr pod názvem VÍT a VNUK.
V roce 2018  naše pekařství,cukrářství změnilo právní formu na VÍT a VNUK s.r.o.

V roce 2021 to bylo již 30 let, ve kterých se snažíme pro Vás připravovat s láskou a péčí naše výrobky a více jak 125 let trvání našeho pekařského rodu.

Těšíme se na další roky s Vámi a slibujeme, že vyvineme maximální úsilí pro zkvalitnění našich služeb Vám, našim milým zákazníkům.
Všechna práva vyhrazena. Veškeré použité fotografie a texty
jsou v majetku firmy: VÍT a VNUK 2020 ©
Návrat na obsah